Yetişkinler için çalışma alanlarımız:                   

 

Edinilmiş  dil bozuklukları (Afazi)

Yutma bozuklukları (Disfaji)

Motor konuşma bozuklukları (Dizartri)

Konuşma Apraksisi

Ses bozuklukları (Disfoni)

Kekemelik ve diğer akıcılık sorunları                                       

?>