Yutma Bozuklukları

Yutma bozukluğu (disfaji), yeme ve içme sırasında görülen yutma güçlükleridir. Yutma bozukluğu üç farklı yutma evresinde gerçekleşebilir:

Oral faz: Yiyece
ği ya da içeceği emme, çiğneme ya da ağızdan boğaza doğru gönderme aşamasında görülebilen sorunlar.


Faringeal faz: Yiyece
ği ya da içeceği yemek borusuna göndermekte yani yiyecek ve içeceklerin yanlış yönde giderek nefes borusuna kaçmasını
önlemek için nefes borusunun kapanmasında görülebilen sorunlar.


Özofageal faz: Yiyecek ve içece
ğin yemek borusundan mideye gönderilmesinde görülebilen sorunlar.


Yutma bozuklu
ğunun nedenleri

Yutma bozukluğu sinir sistemi hasarlarından, baş boyun bölgesini ilgilendiren çeşitli sorunlarından ya da hastalıklardan kaynaklanabilir:

İnme
• Beyin travması
• Parkinson hastalı
ğı
• Multipl skleroz
• Serebral palsi
• Alzheimer hastalı
ğı
• A
ğız, boğaz ya da yutak kanserleri
• Ba
ş-boyun cerrahisi
• A
ğız hijyeni sorunları (Eksik diş olması, çürük ya da uygun olmayan diş protezi kullanılması)


Yutma bozuklu
ğunun belirtileri nelerdir?
Yutma bozuklu
ğunun pek çok belirtisi bulunmaktadır:

• Yemek yeme ya da içme sırasında veya hemen ardından öksürme
• Yemek yeme ya da içme sırasında veya hemen ardından “ıslak” ses
• Çi
ğneme ya da yutma için daha fazla güç ya da zaman harcanması
• Yetersiz beslenmeden kaynaklanan dolayı kilo kaybı ve dehidrasyon (susuz kalma)
• Tekrarlayan zatürre ya da yemek yedikten sonra nefes alırken sıkı
şma
• A
ğızdan yemek ya da sıvı akması veya ağızda yemeğin birikmesi
nedeni, belirtileri ve tipine ba
ğlı olarak planlanmasıdır. Tedavi sırasında;


Kaynakça http://www.dilkom.anadolu.edu.tr/

?>