Kekemelik - Akıcılık bozuklukları

 

Konuşma sırasındaki tekrarlamalara, uzatmalara, bloklara, normal olmayan duraksamalara akıcılık bozukluğu, akıcısızlık denir.
Herkes konuşma sırasında zaman zaman akıcısızlık yaşar. Bunun iletişimi etkileyen boyutu için duraksamanın süresi, takılmaların tipi,
akıcısızlığa eşlik eden gerginlik, kekemelik yüzdesi, iletişimi engelleyen akıcızlığın boyutları, kişinin ve çevresinin akıcısızlığa olan tavır ve
tutumları önemli rol oynamaktadır.

 

Kekemelikte gözlemlenebilecek belirtiler:

Sözcüğün bir kısmının/ tamamının tekrarı

Sözcükteki hecenin örneğin ‘ka-ka-ka-kalem’ – ‘kale-le-le-lem’ ya da  seslerin ‘t-t-t-takım’ ‘tak-k-k-kım’ düzensiz bir tempoyla 
bir ya da birden fazla sayıda tekrar edilmesi.

 

Uzatmalar

Sözcüğün içindeki seslerin uzatılmasıdır.Ör: ‘aaaaaaaane’- ‘baaaaaaba’. Gergin olmayan uzatmalar (daha önceki terapilerden öğrenilen
teknikler veya daha düşük bir olasılıkla kendi kendini sakinleştirme yöntemi) ile gergin uzatmaların iyi ayırt edilmesi gereklidir.

 

Bloklar

Bir ses –hece veya sözcüğün üretimi sırasında havanın gırtlak ya da gırtlak üstü düzenekte durdurulmasıdır.

 

Gerginlik ve Çabalama

Kekemelik sırasında konuşma/sesletim organlarında aşırı gerginlik olmasıdır . Kişi bu gerginlikten kurtulmak için takılmayı yok etme
çabasıyla çevre kasları ve kas gruplarını kullanmaya başlar. Bu davranışlar kısa sürede klasik koşullanmayla öğrenilir ve
ekstra kasların katılımıyla sürekli ilerler. Çabalama ve gerginlik burun kanatları, çene,yanaklar, alın, boyun kaslarında görülebilir.

 

Ses tonu(tizlik-baslık) ve Şiddetindeki(yüksek-alçak) artış

Bu durum çocuğun bloktan kurtulmak ve diğer sese geçmek için yaptığı ses uzatmalarla birlikte nadiren görülür.
Bu durum, çocuğun  söylemekte güçlük yaşayacağı sesi önceden hissettiğinde, ses tonu-şiddetini arttırarak, bloktan zorlayarak
kurtulmasının bir yoludur.

 

Titreme

Çenenin ,dudakların ve dilin, kişi konuşurken (akıcı veya akıcı olmayan şekilde) titreme şeklinde hareketidir. Bu gözlemler klinisyene 
kekemelikte oluşan gerginliğin merkezini bulmada yardımcı olur. Titremeler  birey için ileri düzey kekemelikle baş etme davranışı olarak görülür.

 

Konuşma ortamlarından, Sözcüklerden veya Seslerden kaçınma 

Takılacağını hissettiği ortama girmeme, takılacağını hissettiği ses ve sözcük yerine aynı anlamı veren başka sözcük kullanma gibi kekemelikten kaçma davranışlarıdır.

 

Kekemelik hiçbir şeye engel değildir.

 

?>