Çocuklarda Artikülasyon Bozukluğu

Sesleri çıkarma işlemine artikülasyon denir.

Artikülasyon bozukluğunun değerlendirmesi çocuğun yaşı göz önünde tutularak yapılır.
Yaşıtları ile  karşılaştırıldığında konuşması anlaşılmayan veya çok güç anlaşılan,
birçok sesi çıkaramayan, bazı seslerin yerine başka sesleri koyan, bazı sesleri söylemeden atlayan,
olmayan sesleri kelimeye ekleyen çocuklara artikülasyon bozukluğu tanısı konulur.

Artikülasyon bozukluğundaki konuşmayı şöyle örneklendirebiliriz:

Ses atlama: Kitap yerine itap, demet yerine emet, kapı yerine apı denir.

Yerine başka ses koyma: Arı yerine ayı, resim yerine yesim, şeker yerine  çeker demek.

Ses eklemek: Ezber yerine bezber,  elek yerine ellek,  torba yerine  toraba  demek.

Sesleri çarpıtma: çocuk yerine çocak, kitap yerine kipap,  duvar yerine tubar demek.
Burada konuşma dilinde olmayan bir kelime söylenmektedir.

 
 


?>